čtvrtek 17. dubna 2014

PROGRAM

HUDEBNÍ SÁL NEJEN PRO NESLYŠÍCÍCÍ

Pomocí barevných světel a efektů (nasvícením celého prostoru synagogy) zprostředkovat hudbu neslyšícím.
Přiblížit nový způsob vnímání hudby slyšícím.


Nastudování Skrjabinovy symfonické básně Prometheus - Poéma o ohni na universitě v Yale
(krátký dokument; hudba začíná 7:30)MÍSTO

LIBEŇSKÁ SYNAGOGA

Prostory synagogy má v dlouhodobém pronájmu občanské sdružení Serpens, které zde občasně pořádá kulturní akce (výstavy, divadelní představení, koncerty). Prostory jsou však většinu času uzavřeny. Mým cílem je oživit tyto prostory a rozšířit jejich současné využití, přilákat nové lidi, proměnit chátrající synagogu v kulturní sál.